logo wierhooft

Bewonersvereniging Wierhooft

Reglementen

wierhooft 3

Algemeen

De vereniging is opgericht in 2009 en alle huiseigenaren, Wierhooft B.V., Marina Den Oever Register B.V. en Marina Horeca B.V. (restaurant "de Dikke Bries") zijn gerechtigd om lid te worden.

Het lidmaatschap van de vereniging, de samenstelling van het bestuur, de jaarlijkse contributie en de ledenvergaderingen zijn omschreven in de akte van oprichting en de statuten van de vereniging.

De taken van de bestuursleden en bepalingen ten aanzien van het gebruik van de gemeenschappelijke bezittingen zijn in detail beschreven in ons huishoudelijk reglement.

wierhooft 8

Documenten

De volgende documenten zijn direct te raadplegen:

Documenten

De volgende documenten zijn op te vragen bij de secretaris:

  • Financiele Grondslagen
  • Financiele Jaarverslagen
  • Notulen ALV's
© 2014 Bewonersvereniging Wierhooft contact gegevens links