logo wierhooft

Bewonersvereniging Wierhooft

Wie zijn wij

wierhooft 12

Bewonersvereniging Wierhooft
Secretaris: dhr T. Paddenburg
Adres: Wierhooft 10, 1771 MP Wieringerwerf.
Telefoon: 06 53814490
Email: info@bvwierhooft.nl


De Bewonersvereniging

De bewonersvereniging onderhoudt de infrastructuur voor alle eigenaren van de gebouwen en huizen op het eiland Wierhooft, zoals omschreven bij de activiteiten van de vereniging.


De leden

De bewonersvereniging kent leden.

Leden: Alle natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar zijn van een "Bebouwde kavel en/of Onbebouwde kavel", op het eiland Wierhooft, als mede de bedrijven De Dikke Bries en Marina Den Oever kunnen lid worden van de vereniging.

Het bestuur

De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit:

  1. Voorzitter
  2. Penningmeester
  3. Secretaris

Het huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

WilliamVoorzitter: William Veerkamp.


AnnemiekPenningmeester: Annemiek Grootjen.

theopaddenburg


Secretaris: Theo Paddenburg.
© 2014 Bewonersvereniging Wierhooft contact gegevens links