logo wierhooft

Bewonersvereniging Wierhooft

Activiteiten

wierhooft 7

Financiën

De vereniging beheert de financiën ten behoeve van Onderhoud, Service en Reserveringskosten van het complex Wierhooft.
De financiële bijdragen aan de vereniging worden onderverdeeld in drie elementen:


 • Servicekosten
 • Reserveringskosten
 • Lidmaatschap

Hiervan bekostigt de vereniging:


 • Onderhoud en beheer van de infrastuctuur
 • Huur van afvalcontainer en afvoer van huishoudelijk afval
 • Energiekosten
 • Verzekeringen
 • Huur van parkeerterrein en dijkovergang
 • Reservering voor groot onderhoud en vervanging van de infrastructuur
wierhooft 14

Onderhoud Infrastructuur

Eigendommen

De vereniging draagt zorg voor het onderhoud van de verenigingseigendommen en de gemeenschappelijk benutte infrastructuur.
Dit betreft:

 • Parkeerterrein, inclusief verlichting, beveiligingscamera en slagboom
 • Slijtlaag op de brug
 • Rioleringinfrastructuur
 • Sneeuwschuiver
Mandeligheid Weg

De weg op het eiland ligt op de eigen grond van de individuele eigenaren en wordt in mandeligheid door de bewonersvereniging Wierhooft onderhouden en indien nodig hersteld.

Huishoudelijk afval

Ten behoeve van de afvoer van het huishoudelijk afval voor de eigenaren van het plan Wierhooft en de Jachthaven Marina Den Oever is een container geplaatst op het parkeerterrein van Marina Den Oever B.V. De container wordt op afroep vervangen.

Energie en terrein huur

De vereniging bekostigt het energieverbruik (slagboom, verlichting en rioolinfrastructuur). Daarnaast betaalt de bewonersvereniging voor het gebruik van het bewonersparkeerterrein en de dijkovergang.

Verzekeringen

De vereniging heeft een WA verzekering en een bestuursaanspraklijkheidsverzekering.

wierhooft 8

Reserveringen

De vereniging draagt zorg voor het opbouwen van reserves ter dekking van de kosten voor groot onderhoud en/of vervanging van de infrastructuur. Deze voorziening beperkt het financiële risiko in de toekomst. De huidige reserves zijn voldoende om de infrastructuur in stand te houden, behoudens extreme omstandigheden.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar, ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering.
Voorts functioneert het bestuur tevens als Dagelijke Bestuur van de vereniging.
Het bestuur belegt één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin het financiële jaarverslag wordt vastgesteld. Tevens wordt het beleid en de begroting voor het komende jaar geaccordeerd.

© 2014 Bewonersvereniging Wierhooft contact gegevens links