logo wierhooft

Bewonersvereniging Wierhooft

Vereniging

wierhooft 3

Doelstelling.

De vereniging is opgericht ten behoeve van de instandhouding en het beheer volgens redelijke eisen van welstand van het eiland Wierhooft en de bijbehorende terreinen en voorzieningen.

Missie.

Het wonen is gericht op rust, comfort en ruimte voor de natuur en het in stand houden van de weidsheid van het landschap. Daarin past ook een minimaal autogebruik op het eiland. Daartoe beheert en onderhoudt de vereniging de gezamenlijke eigendommen en voorzieningen. Hieronder vallen zaken als het parkeerterrein, de verbindingsweg, de brug en het rioolinfrastructuur.


wierhooft 11
Visie.

Onze lange termijn ambities zijn gericht op:

  • Het behouden van de leefbaarheid en onderlinge saamhorigheid van alle bewoners.
  • Een goed onderhoud van alle zaken in gemeenschappelijk gebruik.
  • Een financieel sterke positie ten behoeve van het in stand houden en eventueel vervangen van alle gemeenschappelijke zaken.


Privacy Verklaring.

De Privacy verklaring is opgenomen in het Ledendeel van deze website.


wierhooft 4
© 2014 Bewonersvereniging Wierhooft contact gegevens links
>